Klubbladet

Ford M Klubb gir ut klubbladet FmK-posten.
Klubbladet kommer ut fire ganger i året og er et av Norges flotteste klubblader. I klubbladet kan man lese teknisk informasjon, informasjon om biler samt reportasjer fra treff og utenlandsreiser.
I produksjonen av klubbladet legges det stor vekt på bildebruk og bruk av historiske bilder.

Bli medlem

Alle som er interessert er velkommen i klubben. Du kan bli medlem selv om du ikke eier en bil. Kontingenten per 2024 er NOK 495,-. I tillegg tilbys familiemedlemskap til NOK 250,-. Medlemskap for ungdommer under 22 år tilbys til NOK 250,- det første året.

Treff og arrangementer

Landstreffet arrangeres årlig andre helgen i august. Gol Campingsenter i Hallingdal har vært vertskap for de aller fleste landstreffene. På landstreffet kan man se alle modellvariantene. I tillegg har treffet gjesteklasse for de som kommer på besøk.
Foruten landstreff inviterer også klubbens lokalavdelinger til egne treff og kjøreturer gjennom hele sommersesongen. Klubbens medlemmer deltar også på andre treff, kjøreturer og utstillinger i inn- og utland.

Scroll to Top